Pitanja i odgovori

Tko je odgovorna strana za Geoportal NIPP-a?

Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za NIPP / INSPIRE odgovorna je za objavu, održavanje i razvoj Geoportala NIPP-a.

Tko može dodavati nove metapodatke?

Dostava metapodataka o prostornim podatcima u svojoj nadležnosti jedna je od obaveza subjekata NIPP-a koja proizlazi iz Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).

Tko može pretraživati metapodatke?

Metapodatke mogu pretraživati svi. S druge strane, skupovi podataka ili mrežne usluge koje metapodaci opisuju mogu biti dostupni besplatno ili pod određenim uvjetima.

Što je Geoportal NIPP-a?

Geoportal NIPP-a predstavlja ishodišno mjesto za pristup izvorima prostornih podataka koji su temeljem Zakona o NIPP-u (Narodne novine 56/13, 52/18, 50/20) dio Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.